wear a mantra

In Lak'ech ala K'in 2 white: Accessori